Aironn Tünel Havalandırmasında Mühendislik ve Teknoloji Çözümleri Sunuyor

Aironn, tünel havalandırma hesaplama raporlamasından başlayıp test ve devreye almaya kadar olan süreçteki bütün mühendislik hizmetlerini kendi bünyesinde vermektedir. Tünellerde havalandırma; günlük temiz hava ihtiyacı ve yangınlarda duman tahliyesi amaçları için gerekmektedir. Günlük havalandırmada, araçların egzozları sebebiyle oluşan CO (Karbon monoksit), NOx (Nitrojen Oksitler) ve PM (is parçacıkları) gazlarının tünel içerisinden atılması ve seyreltilmesi amaçlanmaktadır. Yangınlarda ise amaç; oluşacak dumanın geri katmanlaşmasını önleyerek trafik akış yönünde dumanın tünel çıkış portalından dışarı atılmasıdır. Belirtilen amaçları sağlamak için yangın yükü, tünel eğimi, trafik yoğunluğu, izin verilen gaz değerleri gibi birçok parametreyi göz önünde bulundurarak standartlara uygun hesaplamalar yapılmaktadır. Yapılan hesaplamaların doğruluğu için gerekli CFD analizleri Ar-Ge mühendislerimiz tarafından uluslararası geçerliliği olan programlarla yürütülmekte ve sonuçları analiz edilmektedir. Doğrulanan hesaplamalarla belirlenen jet ve aksiyal fanların, Aironn tesisinde üretiminden sonra AMCA/ ANSI standartlarına uygunluğu TÜV-SÜD tarafından onaylanmış Aironn laboratuvarında test edilmektedir. Montaj aşamasında verilen süpervizörlük hizmetinden sonra, test ve devreye almayla projeleri sonlanmış olmaktadır. Tünel havalandırması için kullanılan Aironn cihazlarında uzun ömürlülüğü sağlamak amacıyla sıcak daldırma galvaniz üzerine epoksi boya uygulaması yapılmaktadır. Aironn Tünel Jet Fanları, EN 12101-3 standardına göre F300 ve F400 sertifikalarına sahiptir. Tek ve çift yönlü olmak üzere hava atış yönüne göre ikiye gruptan oluşmaktadır. 560 mm çaptan 1600 mm çapa kadar maksimumda 2075 N itki gücüne kadar Aironn jet fanları hizmetinizdedir.

Aironn Tünel Havalandırmasında Mühendislik ve Teknoloji Çözümleri Sunuyor