Tünel ve Metro Havalandırma Sistemleri

AIRONN, tünel havalandırma hesaplama raporlamasından başlayıp test ve devreye almaya kadar olan süreçteki bütün mühendislik hizmetlerini kendi bünyesinde veriyor.

Tünellerde havalandırma günlük ve yangın durumu için kullanılmaktadır. Günlük havalandırmada araçların egzozları sebebiyle oluşan CO ( Karbon monoksit ), NOx (Nitrojen Oksitler) ve PM ( is parçacıkları) gazların tünel içerisinden atılması ve seyreltilmesi amaçlanırken, yangın durumunda oluşacak dumanın geri katmanlaşmasını önleyerek trafik akış yönünde dumanın tünel çıkış portalından dışarı atılmasıdır. Belirtilen amaçları sağlamak için yangın yükü, tünel eğimi, trafik yoğunluğu, izin verilen gaz değerleri gibi birçok parametreyi göz önünde bulundurarak standartlara uygun hesaplamalar yapılıyor.

Yapılan hesaplamaların doğruluğu için gerekli CFD analizleri Ar-Ge mühendislerimiz tarafından uluslararası geçerliliği olan programlarla yürütülüyor ve sonuçları inceleniyor. Doğrulanan hesaplamalarda belirtilen jet ve aksiyal fanlar fabrikamızdaki üretiminden sonra AMCA/ANSI standartlarına uygunluğu TÜV-SÜD tarafından onaylanmış laboratuvarımızda test ediliyor. Montaj aşamasında verilen süpervizörlük hizmetimizden sonra, test ve devreye almayla projelerimiz sonlanmış oluyor.

Tünel havalandırması için kullanılan ürünlerimizde uzun ömürlülüğü sağlamak amacıyla sıcak daldırma galvaniz üzerine Epoksi boya uygulaması yapılmaktadır. Tünel Jet Fanlarımız EN 12101-3 standardına göre F300 ve F400 sertifikalarına sahiptir. Tek ve çift yönlü olmak üzere hava atış yönüne göre ikiye gruptan oluşmaktadır. 560 mm çaptan 1600 mm çapa kadar maksimumda 2075 N itki gücüne kadar jet fanlarımızı hizmetinize sunuyoruz.

 Tünel Jet FanTünel Jet Fan

 

 

Kullanım Alanları 

  • Boyuna Tünel Havalandırması
  • Enine Tünel Havalandırması
  • Yarı Enine Tünel Havalandırması
  • Metro Havalandırması
  • Maden Havalandırması
  • Tünel Kazı Havalandırması

 

Ürünler