Theme Park Istanbul


Customer Mesa-Kantur-Artaş-Öztaş Adi Ortaklığı
Location İstanbul
Date 1 December 2014