Bakım Şalteri

Üzerinde her hangi bir termik manyetik koruma bulunmayan, fanların elektrik beslemesinin kapatılmasına yarayan ekipmanlardır. Bakım şalteri cihazdan uzak bir yere konumlandırıldığında kilitlenebilir ve izlenebilir özelliğe sahip olması gereklidir.